Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van OBS De Fonkel bestaat uit leerkrachten en ouders.
De MR kunt u vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.
Wij willen als MR meedenken, meepraten, meebeslissen en kritisch zijn t.a.v. zaken die de school
en de kinderen aangaan.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is op dit moment:

Ronald Nooijens (ouder)
Vacature (ouder)
Jill van Bijnen (leerkracht)
Vacature (leerkracht)

Onze school is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kinderstad.
Daarin zitten:

Inez Sochal (ouder)
Kristel Baelemans (leerkracht)