Wij willen ons graag even aan u voorstellen.

Onze namen zijn Angelique de Weijer (moeder van Mike uit groep 3) en Jeroen Baarslag (pleegvader van Menno uit groep 4 en Chris uit groep 5).

Samen met Juf Kristel en Juf Jannicke zitten we in de Medezeggenschapsrad van OBS De Fonkel.

Een aantal keren per jaar hebben we overleg met meneer Marcel over allerlei dingen die hier op school gebeuren, goed gaan, moeten gebeuren, maar ook dingen die (nog) beter geregeld kunnen worden. We bespreken bijvoorbeeld hoe het nu gaat met de veiligheid in en rondom onze school.

Wie heeft er allemaal een EHBO of BHV Certificaat?

Is het wel veilig voor de kleuters en hoe is de ventilatie in de bovenbouw?

Zijn er genoeg juffen en meesters, is er nog meer geld nodig voor een extra juf of een klasse-assistent? We denken dus mee en soms vraagt meneer Marcel of het team wat wij ervan vinden.

Dus als jullie als ouders iets willen weten of willen vragen aan ons, aan het team of aan meneer Marcel dan kun je ons altijd aanspreken op het schoolplein. Je kunt ons vaak vinden op het schoolplein of anders spreek je juf Kristel of juf Jannicke even aan op school. Je kunt ook altijd een mailtje sturen of een briefje leggen in ons postvakje in de lerarenkamer.

Tot ziens op school!


Leden MR

Jeroen Baarslag (ouder)
vader van Menno (groep 4) en Chris (groep 5)

Angelique de Weijer (ouder)
moeder van Mike (groep 3)

Jannicke Cornelissen (team)

Kristel Baelemans (team)

GMR:
Kristel Baelemans (team)

Angelique de Weijer (ouder).