Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

Dit schooljaar biedt OBS De Fonkel weer naschoolse activiteiten aan. De naschoolse activiteiten worden aangeboden in verlenging van het aanbod binnenschools, met name gericht op sport, woordenschat en taal. De naschoolse activiteiten worden verzorgd door gastdocenten.

Er zijn zogenoemde blokken in het schooljaar voor kinderen van groep 1 t/m 8. Elke periode duurt 6 weken en het aanbod varieert per periode. Voor elke periode kunnen kinderen zich inschrijven. Er geldt voor elke activiteit een maximumaantal deelnemers. Als een activiteit vol is, wordt er een wachtlijst aangelegd.

Op dit moment zijn er geen naschoolse activiteiten. U hoort binnenkort van ons.