Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

In het schooljaar 2021-2022 biedt OBS De Fonkel weer naschoolse activiteiten aan. De naschoolse activiteiten worden aangeboden in verlenging van het aanbod binnenschools, met name gericht op sport, woordenschat en taal. De naschoolse activiteiten worden verzorgd door gastdocenten.

Er zijn zogenoemde blokken in het schooljaar voor kinderen van groep 1 t/m 8. Elke periode duurt 6 weken en het aanbod varieert per periode. Voor elke periode kunnen kinderen zich inschrijven. Er geldt voor elke activiteit een maximumaantal deelnemers. Als een activiteit vol is, wordt er een wachtlijst aangelegd.

Lees alle informatie in dit boekje.
Uw kind krijgt van de leerkracht een inschrijfformulier, maar het is ook hier te bekijken.