Schoolgids

Schoolgids

Missie

De Fonkel wil kinderen opleiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers.
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen alles kunnen leren. Het is onze taak om de omstandigheden te creëren en hen de middelen aan te reiken om dit mogelijk te maken. Wij ondersteunen ieder kind op zijn niveau om boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en te helpen zijn vleugels uit te slaan om de wereld vol vertrouwen tegemoet te gaan.

Visie

Op de Fonkel maken wij gebruik van wetenschappelijke kennis hoe kinderen het beste leren. Dat betekent dat wij werken op basis van principes uit de cognitieve leerpsychologie. Wij hebben hoge verwachtingen van elk kind en bieden een veilig schoolklimaat waarbinnen wij een kennisrijk curriculum aanbieden.
In een rustige leeromgeving gaan we voor optimale resultaten voor ieder kind.
Het schoolteam werkt wekelijks samen in leerteams om steeds weer het onderwijs te verbeteren. Als de leerkrachten goed les kunnen geven, profiteren de kinderen daar natuurlijk optimaal van.
In onze Schoolgids kunt u onze volledig uitgewerkte visie op leren, leren organiseren, veranderen en professionaliseren lezen.

Het schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Samenwerkingsverband Plein013 legt van al haar scholen de profielen bij elkaar. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.
Elke school van samenwerkingsverband Plein013 heeft, samen met de leraren, opgeschreven:

  • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
  • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
  • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
  • welke extra hulp zij kunnen geven aan uw kind
  • hóe de school die extra hulp aan uw kind geeft
  • wat u, als ouder/verzorger, mag verwachten als uw kind extra hulp nodig heeftOmdat OBS De Fonkel een kleine school is, waar gestructureerd gewerkt wordt, bieden we duidelijkheid en structuur aan kinderen.

OBS De Fonkel is een school met extra expertise op het gebied van woordenschatonderwijs en leesonderwijs.

Als u geïnteresseerd bent in ons Schoolondersteuningsprofiel neem dan contact op met de directie van onze school.