Aanmelden

Aanmelden


Mocht u benieuwd zijn naar onze school en overwegen uw kind bij ons aan te melden, neem dan contact met ons op voor een afspraak.
Dat kan via een e-mailberichtje, u kunt bellen, maar u mag ook altijd even binnen lopen om een afspraak te maken.

Op zo’n afspraak kijken we samen rond in de school en kunt u al uw vragen bij ons stellen.

Kijkt u ook gerust goed rond op deze website: hier staat informatie over onze missie en visie, onze schoolgids en het team.

Ook kunt u onze facebookpagina bekijken; dan krijgt u een inkijkje van wat er de afgelopen periode is gebeurd op onze school.

Wij willen met iedereen in gesprek over een eventuele plaatsing. Hier leest u hoe wij te werk gaan alvorens een aanmelding definitief kan zijn.
Op onze openbare school is ieder kind in principe van harte welkom!
Kinderen mogen naar school zodra zij vier jaar zijn. Voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze 10 dagdelen komen kennismaken.
Komt het kind van een andere school, dan gaan wij ervan uit dat de school waar het kind nu zit op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in overleg met die school vastgesteld.

In stappen ziet een aanmelding er als volgt uit:

stap 1 Kennismakingsbezoek
stap 2 Verzoek tot plaatsing.
stap 3 Er is een intakegesprek, waarbij de volgende zaken centraal staan:
• reden van verzoek tot plaatsing;
• beschrijving van het kind;
• uitleg over de procedure die binnen de basisschool wordt gevolgd en de rechten en plichten
van de ouders/ verzorgers.
stap 4 Intern is er overleg met de intern begeleider en directie. In gevallen waarin er sprake is van
enige problematiek onderzoeken zij samen de volgende vragen:
• Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind?
• Is er voldoende kennis, ervaring en vaardigheid om het kind te begeleiden op pedagogisch en
didactisch gebied?
• Van belang is vast te stellen of redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind zich optimaal
zal kunnen ontwikkelen.
• Is te verwachten dat de verhouding tussen verzorgingstijd en onderwijstijd redelijk zal zijn?
• Is redelijkerwijs te verwachten dat het kind zich prettig zal voelen binnen de groep waar het
geplaatst wordt?
• Zal dit kind niet onevenredig veel tijd vragen van de toekomstige leerkracht en de school als
geheel?
• Zal dit kind geen belemmering zijn voor het gevoel van rust en veiligheid van de andere
kinderen op school?
stap 5 De directeur neemt een beslissing.
• Wanneer positief wordt beslist, bepaalt de school in welke groep het kind geplaatst wordt.
• Bij een negatieve beschikking krijgen ouders een schriftelijke toelichting waarom het kind niet
geplaatst kan worden.
stap 6 Wanneer uw kind niet op onze school geplaats kan worden, omdat wij niet aan de
onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen, hebben wij wel een zorgplicht. Dit betekent
dat wij samen met u kijken op welke andere school uw kind met zijn of haar zorgbehoeften
terecht kan.

Afspraak maken

Wilt u een keer langskomen om een kijkje te nemen op onze school of om uw kind aan te melden? Vul uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.