Onderwijszorg

Onderwijszorg

Soms heeft een kind nét wat extra ondersteuning nodig om tot leren te komen.
 
In eerste instantie is de vaste leerkracht van de leerling degenen die met ouders in gesprek gaat over de ontwikkeling van het kind. Mocht de leerkracht zich zorgen maken over het leren van het kind, wordt dit altijd met de ouders besproken.
 
Op het moment dat eenvoudige aanpassingen in de klas geen oplossing biedt, wordt onze ‘kwaliteits coördinator’ KC-er (op andere scholen ‘Intern Begeleider’) betrokken om met de leerkracht en de ouders mee te denken.
De KC-er kan eventueel nog een beroep doen op experts die aan onze school verbonden zijn. Meestal zal dit gebeuren door samen met ouders een afspraak in het ‘Ondersteunings Team’ te maken. Hier komen ook de schoolmaatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, expert passend onderwijs naar toe. Samen met ouders bekijken ze hoe het kind het best ondersteund kan worden.
 
Als er specifieke afspraken en ondersteuning voor dit kind geregeld worden, wordt dit vastgelegd in een ‘ondersteunings plan profiel’ (OPP). Zo is voor iedereen helder wat de afspraken zijn.