Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een zeer actieve raad binnen onze school.

In samenwerking met het schoolteam organiseren zij diverse activiteiten voor onze leerlingen. Deze activiteiten zijn o.a. carnaval, sportdag, Sinterklaas enz.

Ook komt de OR ongeveer één maal per maand samen om deze werkgroepen te bespreken. Daarnaast worden er suggesties voor het schoolteam gedaan en vragen gesteld over schoolse zaken. Belangrijk hierbij is dat de OR als klankbord dient voor de ouders/verzorgers van onze school.