Onze externe partners krijgen een eigen pagina. Deze vindt u links in het menu.

  IMC Basis is een initiatief van IMC Weekendschool.
IMC Weekendschool geeft aanvullend onderwijs aan jongeren tussen de tien en veertien jaar uit sociaal-economische achterstandswijken. 
   
 

Kinderopvang FonkelbeerTje (deze locatie valt onder Kinderopvang De Teddybeer) biedt diverse soorten opvang aan binnen OBS De Fonkel. 
Het aanbod bestaat uit kinderdagopvang, peuteropvang (dit was voorheen de peuterspeelzaal) en flexibele opvang per uur.

 

   
De GGD is er voor u!
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u!
   
Wij helpen kinderen, jongeren en volwassenen in Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen. Samen kijken wij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt.
Onze hulp is gratis en altijd bij u in de buurt.
   
Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat past bij hun ondersteuningsbehoefte.
   
 De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het verlenen van gratis rechtshulp. Wij werken op de gebieden huur-, consumenten- arbeids- en sociaal zekerheidsrecht . U wordt tijdens onze spreekuren eerst aan de balie te woord gestaan. Wanneer uw probleem onder te brengen is bij onze rechtsgebieden en u binnen onze doelgroep valt, zullen wij in overleg met u een plan van aanpak opstellen. Mocht u niet binnen onze doelgroep passen dan zullen wij u zo goed mogelijk proberen te adviseren dan wel doorverwijzen.